Požiadavky normalizovaných manažérskych systémov na marketigovú analýzu

Požiadavky normalizovaných manažérskych systémov na marketigovú analýzu
Typ publikácieVysokoškolská učebnica
Rok vydania2021
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Lucia Bartková
Autori z UMB
ISBN978-80-557-1870-5
ISSN
Počet strán160
Vysokoškolská učebnica „Požiadavky normalizovaných manažérskych systémov na marketingovú analýzu“ sa venuje problematike marketingovej analýzy v kontexte požiadaviek normalizovaných manažérskych systémov. Vymedzuje marketingovú orientáciu podniku, postavenie marketingovej analýzy v podniku a uvádza požiadavky normalizovaných manažérskych systémov na marketingovú analýzu podľa najpoužívanejších noriem manažérstva kvality. Učebnica opisuje základne nástroje, ktoré sú využiteľné pri analýze jednotlivých faktorov ovplyvňujúcich podnik z vonkajšieho aj vnútorného prostredia, uvádza konkrétne príklady aplikácie niektorých nástrojov a tiež kontrolné otázky a úlohy na riešenie. Pozornosť venuje tiež marketingovému informačnému systému a problematike marketingového výskumu.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin