Podnikové internetové aplikácie

Podnikové internetové aplikácie
Typ publikácieVysokoškolská učebnica
Rok vydania2017
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Igor Kollár, Peter Laco
Autori z UMBKollár Igor, Ing., PhD.; Laco Peter, Ing., PhD.
ISBN978-80-557-1183-6
ISSN
Počet strán100
Hlavným cieľom tejto učebnice je predstaviť internet, jeho služby a najmä podnikové internetové aplikácie. Čitateľ má možnosť oboznámiť sa so základmi fungovania internetu, pochopiť, ako by mali internetové aplikácie vyzerať a podľa opísaných návodov si prakticky vyskúšať ich tvorbu a publikovanie na internete. V prvej kapitole „Internet“ predstavujeme toto médium, jeho stručnú históriu, základné princípy fungovania, služby internetu a možnosti prístupu a vyhľadávania na internete. Hlavným cieľom druhej kapitoly „Zásady tvorby webových stránok“ je vysvetliť, čo by mala internetová prezentácia obsahovať, ako by mala byť štruktúrovaná, ako by mali jednotlivé internetové stránky vyzerať. Poznanie týchto zásad je potrebné nielen pri tvorbe, ale aj pri príprave zadania pre špecializovanú firmu a následnom hodnotení dodaných internetových stránok. Hodnotenie internetovej prezentácie podniku umožňuje manažmentu odhaliť potenciál zlepšenia tohto nástroja propagácie a komunikácie so súčasnými a potenciálnymi zákazníkmi, ako aj obchodnými partnermi. Tretia kapitola „Základy HyperText Markup Language - HTML“ a štvrtá kapitola „Základy eXtensible HyperText Markup Language - XHTML“ stručne charakterizujú základné štandardy pre tvorbu internetových aplikácií. Posledná piata kapitola „Dynamické webové stránky“ predstaví čitateľovi spôsob vytvárania dynamických internetových aplikácií, ktoré využívajú skriptovanie na strane servera, a takmer vždy sú prepojené s databázou. Ide o najčastejšie používaný typ internetových prezentácií založený na redakčnom systéme, vďaka ktorému má podnik plnú kontrolu nad publikovaným obsahom.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin