Menová teória a politika

Menová teória a politika
Typ publikácieVysokoškolská učebnica
Rok vydania2011
VydavateľstvoEkonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)SOBEK, O., ZIMKOVÁ, E.
Autori z UMBZimková Emília, doc. Ing., PhD.
ISBN978-80-557-0137-0
ISSN
Počet strán228
Menová teória a politika
NEPREDAJNÉ!
Kontakt na predajcu:
IT
TOP IT, s.r.o., alebo kontaktujte Ekonomickú fakultu UMB, referát vydavateľskej činnosti 048/446 2143
Cena s DPH:  15,45 €

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin