INTERCULTURAL RELATIONS IN BUSINESS

INTERCULTURAL RELATIONS IN BUSINESS
Typ publikácieVysokoškolská učebnica
Rok vydania2019
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Anna Zelenková
Autori z UMBZelenková Anna, PhDr., PhD.
ISBN978-80-557-1608-4
ISSN
Počet strán120
Vysokoškolská učebnica Intercultural Relations in Business predstavuje aktuálnu problematiku vzťahov kultúry a hospodárskej praxe v medzinárodnom kontexte. Jej cieľom je zvýšiť kultúrne povedomie o špecifikách podnikania, ktoré sú ovplyvnené kultúrou jeho aktérov. Pozornosť je venovaná interkultúrnej komunikácii, kultúrnym hodnotám, diverzite na pracovisku a predchádzaniu diskriminácie, interkultúrnemu manažmentu, vysielaniu zamestnancov do zahraničia a problémom multikultúrneho pracovného prostredia. Je napísaná v anglickom jazyku, čim reaguje aj na rastúce požiadavky internacionalizácie vzdelávania a potreby zdokonalenia komunikačných zručností a interkultúrnych kompetencií v anglickom jazyku. Z tohto dôvodu môže byť užitočná nielen pre študentov ekonómie, medzinárodných vzťahov, cudzojazyčných a kultúrnych štúdií, ale môže slúžiť aj na tréning manažérov vo firmách s medzinárodným zastúpením.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin