PROJEKTOVÝ MANAŹMENT VO VEREJNOM SEKTORE: MANAŹMENT PROGRAMOV EÚ

PROJEKTOVÝ MANAŹMENT VO VEREJNOM SEKTORE: MANAŹMENT PROGRAMOV EÚ
Typ publikácieVysokoškolská učebnica
Rok vydania2021
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Peter Pisár
Autori z UMBPisár Peter, doc. Ing., PhD.
ISBN978-80-557-1885-9
ISSN
Počet strán156
Slovenská republika vstupuje historicky po roku 2020 už do svojho štvrtého programového obdobia, v ktorom môže významne preukázať svoju pripravenosť na čerpanie „veľkých“ peňazí. Cieľom učebnice je poskytnúť výkladovo a systematicky uspôsobený prehľad poznatkov o uplatňovaní metód manažmentu programov EÚ so zameraním na intervencie zo zdrojov EÚ na Slovensku. V prebiehajúcich fázach projektového cyklu a jeho riadenia poskytuje priestor pre kľúčové oblasti programovania, implementácie, monitorovania a hodnotenia. Využitím metódy logického rámca navrhuje a usporadúva vo vzájomných súvislostiach ich základné charakteristiky. Učebnica je učebnou oporou nielen pre študentov EF UMB, ale aj iných vysokých škôl. Bude užitočným pomocníkom pre predstaviteľov odbornej verejnosti vrátane úzkej skupiny odborníkov, zamestnancov orgánov zodpovedných za operačné programy a budúce odborné kapacity, ktoré svoje uplatnenie nájdu v organizáciách verejného sektora doma aj v zahraničí.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin