Daňový systém

Daňový systém
Typ publikácieVysokoškolské skriptá
Rok vydania2020
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Ján Huňady, Michal Ištok
Autori z UMBIstok Michal, Ing., PhD.; Huňady Ján, Ing., PhD.
ISBN978-80-557-1725-8
ISSN
Počet strán198
Skriptá majú za cieľ oboznámiť čitateľov s fungovaní daňového systému SR. Je v nich vysvetlená jeho štruktúra, princípy, fungovanie a charakterizované jeho jednotlivé zložky. Uvedené sú nevyhnutné základy daňovej teórie a politiky. Dominantná pozornosť je v texte venovaná najmä prvkom daňovej techniky. V samostatných kapitolách je postupne vysvetlená podstata najdôležitejších daní platných v daňovej sústave SR. Ide konkrétne najmä o DPH, spotrebné dane, dane z príjmov fyzickej a právnickej osoby ako aj majetkové a miestne dane. Osobitá pozornosť je tiež venovaná medzinárodným aspektom zdanenia. Skriptá slúžia ako základná literatúra k predmetu Daňový systém a môžu zároveň slúžiť ako doplnková literatúra k ďalším predmetom, ktorých obsahová náplň zahŕňa problematiku daní či už z pohľadu daňovníkov alebo z hľadiska verejných financií.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin