Pragmatika viacslovných pomenovaní v slovenskej a anglickej tlači s ekonomickou orientáciou

Pragmatika viacslovných pomenovaní v slovenskej a anglickej tlači s ekonomickou orientáciou
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2015
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Dagmar Škvareninová
Autori z UMBŠkvareninová Dagmar, Mgr.
ISBN978-80-557-0870-6
ISSN
Počet strán208
V predkladanej publikácii, so silne interdisciplinárnym rozmerom, autorka otvára zaujímavú tému: viacslovné pomenovania v mediálnej komunikácii v dvoch odlišných sociokultúrach. Práca pristupuje k skúmanej problematike z pragma-socio-komunikačnej perspektívy, čím obohacuje lingvistické myslenia a poukazuje na dynamické zmeny v spôsobe komentovania spoločensko-politickej i ekonomickej reality, ktorá následne ovplyvňuje aj samotný jazyk ako nástroj komunikácie.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin