Etnocentricky zamerané marketingové stratégie

Etnocentricky zamerané marketingové stratégie
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2017
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Jaroslav Ďaďo, Janka Táborecká-Petrovičová. Ľudmila Nagyová, Daniela Zajková
Autori z UMB
ISBN978-80-557-1203-1
ISSN
Počet strán246
Monografia s názvom Etnocentricky zamerané marketingové stratégie predstavuje jedinečnú knihu, ktorá sa venuje etnocentrickému správaniu spotrebiteľov na Slovensku. V úvode prezentuje vybrané modely spotrebiteľského spávania. To tvorí východisko pre časť zaoberajúcu sa entnocentrickým správaním spotrebiteľa a vplyvom krajiny pôvodu produktu na jeho výber. Jadro výskumu prezentuje výsledky získané pomocou metódy CETSCALE, aplikovanej na slovenské podmienky. Na základe toho autori prezentujú návrhy a odporúčania zamerané na tvorbu marketingových stratégií podnikov s akcentom na etnocentrické správanie spotrebiteľov, výsledkom ktorého bude vyššia preferencia domácich produktov.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin