ZBIERKA PRÍKLADOV Z FINANČNO-EKONOMICKEJ ANALÝZY PODNIKU

ZBIERKA PRÍKLADOV Z FINANČNO-EKONOMICKEJ ANALÝZY PODNIKU
Typ publikácieVysokoškolské skriptá
Rok vydania2019
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Ľuboš Elexa, Petra Gundová
Autori z UMBElexa Ľuboš, Ing., PhD.; Gundová Petra, Ing.
ISBN978-80-557-1538-4
ISSN
Počet strán140
Zbierka príkladov je určená študentom tretieho ročníka odboru Ekonomika a manažment podniku, prípadne aj iných odborov s prepojením na finančno-ekonomické aspekty podnikových činností. Tento učebný text rozširuje poznatky obsiahnuté vo vysokoškolských skriptách k predmetu Ekonomicko-finančná analýza podniku. Zbierka korešponduje so štruktúrou vysokoškolských skrípt, nadväzuje na vysvetlené témy, metódy a postupy, ktoré dopĺňa pomocou riešených a neriešených príkladov. Jej súčasťou sú aj výsledky neriešených príkladov. Úvodná téma sa týka základnej metodológie používanej vo finančno-ekonomickej analýze, ako aj štandardným metódam určeným pre kvantifikáciu faktorov ovplyvňujúcich skúmané javy a objekty. Ďalšie kapitoly sú rozdelené tematicky so zameraním na súhrnné a parciálne výsledky podnikovej činnosti. Väčšina tém je orientovaná na skúmanie minulých výsledkov – finančná analýza ex post, analýza objemu výroby a tržieb, výsledku hospodárenia, dlhodobého a krátkodobého majetku, pracovných síl, nákladov a postavenia podniku na trhu, záverečná kapitola – finančná analýza ex ante - sa zameriava na prognózu finančnej budúcnosti. Napriek tomuto rozdeleniu sú niektoré príklady aplikované aj s výhľadom na ich možné využitie pri plánovaní a kvantifikácii budúcich očakávaných výsledkov. Príklady obsiahnuté v jednotlivých kapitolách by mali pomôcť pri pochopení problematiky, aplikovať úlohy v konkrétnych situáciách a podnikoch, či už so zameraním na výrobné, službové alebo obchodné aktivity.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin