Vnímanie zodpovedných marketingových aktivít spotrebiteľmi

Vnímanie zodpovedných marketingových aktivít spotrebiteľmi
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2020
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Zdenka Musová
Autori z UMBMusová Zdenka, Ing., PhD.
ISBN978-80-557-1678-7
ISSN
Počet strán136
Tradičná marketingová koncepcia sa v kontexte aktuálnych globálnych problémov posúva do podoby spoločensky zodpovedného marketingu – marketingu, ktorý zohľadňuje etické, environmentálne a sociálne hľadiská. Jeho súčasťou je aj dobročinný marketing (z angl. cause related marketing) – inovatívny marketingový prístup, ktorý zaujímavým spôsobom podporuje partnerstvá medzi podnikateľskými subjektmi a neziskovými organizáciami s cieľom podporovať „dobrú vec“ a zároveň dosahovať vlastné ekonomické aj neekonomické ciele. Vedecká monografia ucelene prezentuje výsledky dlhodobého skúmania vnímania zodpovedného správania podnikov spotrebiteľmi, s dôrazom na rôzne aspekty dobročinného marketingu. Prináša aj návrhy možností intenzívnejšieho využívania dobročinného marketingu v podnikovej praxi, ako aj v neziskových organizáciách na Slovensku.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin