Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Metodológia a aplikácie finančno-ekonomickej analýzy podniku

Metodológia a aplikácie finančno-ekonomickej analýzy podniku
Typ publikácieVysokoškolská učebnica
Rok vydania2021
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Vladimír Úradníček, Martin Boďa, Petra Cisková
Autori z UMBÚradníček Vladimír, doc. Ing., PhD.; Boďa Martin, Ing., PhD.; Ciskova Petra
ISBN978-80-557-1927-6
ISSN
Počet strán280
Vysokoškolská učebnica Metodológia a aplikácie finančno-ekonomickej analýzy podniku vznikla ako výsledok dlhoročných skúseností získaných pri zabezpečovaní predmetu finančno-ekonomická analýza podniku pre bakalársky študijný program financie, bankovníctvo a investovanie na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Publikácia predstavuje a syntetizuje základné metodické postupy pre hodnotenie rôznych oblastí výkonnosti malého alebo stredne veľkého výrobného, príp. obchodného podniku, ktorý účtuje v sústave podvojného účtovníctva podľa slovenských postupov účtovania. Učebnica vznikla v bezprostrednej nadväznosti na vedeckovýskumnú činnosť autorov. Perspektívy získané vo vede a výskume v oblasti podnikových financií a finančných analýz konfrontované s aktuálnymi trendmi v oblasti finančnej analytiky cítiť nielen v zameraní, štruktúre a obsahu učebnice, ale aj vo výbere analytického aparátu. Popri tradičných partiách finančno-ekonomickej analýzy podniku (pomerové a rozdielové finančné a ekonomické ukazovatele, horizontálna a vertikálna analýza účtovnej závierky) učebnica značnú pozornosť venuje analýze peňažných tokov a hodnoteniu výkonnosti v nadväznosti na potreby strategického riadenia. Veľmi podrobne je rozpracovaná problematika komparatívnej analýzy a benchmarkingu pre zistenie komplexnejšieho pohľadu na podnikovú výkonnosť a ekonomické aspekty výkonnosti sú napokon zastúpené hodnotením úrovne transformačného procesu a analýzou neobežného a obežného majetku. Kľúčové slová: Environmentálne zodpovedné správanie, kruhová ekonomika, princípy, podniky, spotrebitelia.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin