HISTORICKÉ A SÚČASNÉ PREMENY MANAŽMENTU ĽUDSKÝCH ZDROJOV

HISTORICKÉ A SÚČASNÉ PREMENY MANAŽMENTU ĽUDSKÝCH  ZDROJOV
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2020
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Jana Marasová
Autori z UMBMarasová Jana, doc. Ing., PhD.
ISBN978-80-557-1695-4
ISSN
Počet strán152
Cieľom tejto vedeckej monografie je poukázať na historickú genézu personálnej práce od jej vzniku až po súčasné štádium manažmentu ľudských zdrojov, a to v priamej závislosti od typu ekonomiky, v ktorej sa rozvíjala. Spôsob výroby a charakter pracovných činností postupne menil podnikateľské prostredie, ktoré následne determinovalo personálnu prácu v podnikoch a vyžadovalo od nej novú profesionálnu ambíciu. Autorka sa pri riešení danej problematiky opiera predovšetkým o prístupy frankofónnych autorov, pre ktoré je charakteristická názorová rozmanitosť a kultúrna diverzita.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin