Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Finančný manažment podniku

Finančný manažment podniku
Typ publikácieVysokoškolské skriptá
Rok vydania2023
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Hussam Musa, Peter Krištofík, Miroslava Vinczeová
Autori z UMBVinczeová Miroslava, Ing., PhD.; Krištofík Peter, doc. Ing., PhD.; Musa Hussam, doc. Ing., PhD.
ISBN978-80-557-2045-6
ISSN
Počet strán240
Vysokoškolské skriptá Finančný manažment podniku ponúkajú komplexný prehľad súčasných teoretických prístupov, ale aj metód, techník a nástrojov, ktoré možno využiť pri riešení rôznorodých a často zložitých úloh v rôznych oblastiach finančného riadenia v podmienkach podnikateľskej praxe. V úvode sú prezentované prístupy k vymedzeniu obsahu, úloh a cieľov finančného manažmentu podniku, na ktoré je nutné pozerať sa vo vzájomných súvislostiach s rôznymi súčasťami okolia, v ktorom daný podnik pôsobí. Ďalej sa pozornosť venuje aktuálnym otázkam správy a riadenia podniku (corporate governance), charakterizované sú tradičné i moderné teórie kapitálovej štruktúry, ktoré sú základom rozhodovania o vhodných zdrojoch financovania podniku, a to aj v medzinárodnom kontexte. Nasledujúce kapitoly sa zaoberajú alokáciou finančných zdrojov do jednotlivých zložiek majetku podniku – sústreďujú sa na kapitálové rozpočtovanie, finančné investovanie a riadenie pracovného kapitálu podniku. Osobitná pozornosť je upriamená na riadenie rizík, vybrané aspekty medzinárodného finančného manažmentu podniku, rozdeľovanie výsledku hospodárenia a s ním súvisiacu dividendovú politiku. Publikácia sa venuje aj ďalším otázkam a oblastiam, ktoré sú v súčasnosti vo finančnom riadení významné a aktuálne, a to finančným aspektom spájania podnikov, finančnému plánovaniu a rozpočtovníctvu či stanoveniu hodnoty podniku. Záver prináša nové moderné pohľady na behaviorálne aspekty finančného riadenia, ktoré sa stále viac dostávajú do popredia záujmu akademickej obce i podnikateľskej praxe. Predkladaný učebný text je určený študentom, ktorí už zvládli základy podnikových financií a majú záujem ďalej si prehĺbiť svoje poznatky z oblasti finančného riadenia a rozhodovania na podnikovej úrovni, a to najmä v rámci druhého stupňa inžinierskeho štúdia ekonomického a finančného zamerania, ale samozrejme aj pre ostatných čitateľov so záujmom o problematiku moderného finančného manažmentu podniku.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin