PONUKA CESTOVNÉHO RUCHU PRE ZDRAVOTNE ZNEVÝHODNENÝCH NÁVŠTEVNÍKOV

PONUKA CESTOVNÉHO RUCHU PRE ZDRAVOTNE ZNEVÝHODNENÝCH  NÁVŠTEVNÍKOV
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2020
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Radka Marčeková, Ľubica Šebová
Autori z UMBMarčeková Radka, Ing., PhD.; Šebová Ľubica, Ing., PhD.
ISBN978-80-557-1785-2
ISSN
Počet strán294
Zdravotne znevýhodnené osoby tvoria napriek ich veľkému počtu v spoločnosti minoritnú časť a dostávajú sa na okraj jej záujmu. Stretávajú sa s bariérami, ktoré im bránia v plnohodnotnom a efektívnom zapájaní sa do spoločenského života. Publikácia reaguje na celospoločenskú potrebu integrovať zdravotne znevýhodnené osoby medzi zdravú populáciu a to spôsobom, ktorý je založený na odstraňovaní všetkých foriem diskriminácie a na debarierizácii. Ak je osoba so zdravotným znevýhodnením nositeľom dopytu po cestovnom ruchu, stáva sa zdravotne znevýhodneným návštevníkom v cestovnom ruchu. Rozvoj cestovného ruchu osôb so zdravotným znevýhodnením podmieňuje prístupnosť a atraktívnosť primárnej a sekundárnej ponuky v cieľovom mieste cestovného ruchu. Prispôsobovaním ponuky cestovného ruchu pre zdravotne znevýhodnených návštevníkov sa zaoberá cestovný ruch pre všetkých, ktorý integruje a prepája sociálny a prístupný cestovný ruch. Naliehavá potreba debarierizácie zohľadňuje existujúci dopyt zdravotne znevýhodnených návštevníkov. Vedeckým cieľom publikácie je preskúmať ponuku cestovného ruchu pre zdravotne znevýhodnených návštevníkov so zameraním na telesne znevýhodnených návštevníkov vo všetkých samosprávnych krajoch Slovenska a identifikovať možnosti jej lepšej prístupnosti. Publikácia sa zameriava na možnosti bezbariérového ubytovania a stravovania, bezbariérovú verejnú dopravu, športovo-rekreačné zariadenia, kultúrno-historické a kultúrno-osvetové zariadenia, ZOO a botanické záhrady, jaskyne, cyklotrasy, turistické chodníky, zjazdovky a bežkárske trate, organizované podujatia pre zdravotne znevýhodnených návštevníkov a cestovné kancelárie, ktoré sa špecializujú na zdravotne znevýhodnené osoby.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin