MANAŽMENT CIEĽOVÝCH MIEST CESTOVNÉHO RUCHU

MANAŽMENT CIEĽOVÝCH MIEST CESTOVNÉHO RUCHU
Typ publikácieVysokoškolské skriptá
Rok vydania2020
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Tomáš Gajdošík, Ľubica Šebová
Autori z UMBGajdošík Tomáš, Ing.; Šebová Ľubica, Ing., PhD.
ISBN978-80-557-1710-4
ISSN
Počet strán178
Cieľové miesta (destinácie) cestovného ruchu si uvedomujú nevyhnutnosť strategického prístupu s cieľom zvyšovať svoju udržateľnosť a konkurencieschopnosť. Manažment cieľového miesta (destinačný manažment) predstavuje stratégiu spolupráce, ktorá má zabezpečiť udržateľný rozvoj cestovného ruchu a úspech cieľového miesta na globálnom konkurenčnom trhu. Cieľom publikácie je sprostredkovať základné informácie o manažmente cieľových miest cestovného ruchu s aplikáciou na slovenské a zahraničné podmienky. Obsah publikácie tvoria tri časti. Prvá časť je zameraná na osobitosti manažmentu cieľového miesta cestovného ruchu. Druhá časť je venovaná manažérskej organizácii a jej úlohám v manažmente cieľového miesta. Tretia časť poukazuje na uplatňovanie manažmentu cieľových miest na Slovensku a v zahraničí, venuje sa trendom v manažmente cieľových miest cestovného ruchu a jeho budúcnosti. Publikácia je určená najmä študentom študijného programu Cestovný ruch, ako aj zamestnancom manažérskych organizácií. Zvládnutie problematiky predpokladá základné vedomosti z manažmentu a marketingu podnikov.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin