Integrovaná marketingová komunikácia ako predpoklad formovania pozitívneho imidžu štátu v cestovnom ruchu

Integrovaná marketingová komunikácia ako predpoklad formovania pozitívneho imidžu štátu v cestovnom ruchu
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2015
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Vanda Maráková, Ivana Šimočková
Autori z UMBMaráková Vanda, doc. Ing., PhD.
ISBN978-80-557-1066-2
ISSN
Počet strán210
Publikácia vymedzuje podstatu integrovanej marketingovej komunikácie a tvorby imidžu cieľového miesta cestovného ruchu, skúma imidž Slovenska ako cieľového miesta cestovného ruchu z hľadiska dopytu aj ponuky na vybraných zdrojových trhoch a navrhuje možnosti tvorby pozitívneho imidžu Slovenska ako cieľového miesta cestovného ruchu.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin