Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

INOVÁCIE A TRENDY V CESTOVNOM RUCHU

INOVÁCIE A TRENDY V CESTOVNOM RUCHU
Typ publikácieVysokoškolská učebnica
Rok vydania2023
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Zuzana Gajdošíková
Autori z UMBLencsésová Zuzana, Ing.
ISBN978-80-557-2090-6
ISSN
Počet strán0
Sektor cestovného ruchu a jeho vonkajšie prostredie sa v súčasnosti nachádza v turbulentnom období, ktoré prináša výrazné zmeny. V tomto novom a doteraz nepoznanom prostredí je viac ako potrebné sa čo najrýchlejšie zorientovať, snažiť sa spoznať jeho vlastnosti a byť v ňom proaktívny. Subjekty zainteresované na rozvoji cestovného ruchu budú úspešnou, konkurencieschopnou a živou súčasťou sektora cestovného ruchu, ak budú čo najlepšie poznať prostredie, v ktorom pracujú, budú o ňom vedieť získavať údaje, spracovávať ich a inovovaním ich využívať na tvorbu atraktívnej ponuky. Inovácie sú významnou súčasťou a podieľajú sa na formovaní budúcnosti cestovného ruchu.

Cieľom publikácie je prezentovať systém poznatkov o inováciách a trendoch v cestovnom ruchu. V jedenástich kapitolách sumarizuje podstatné, overené a spoľahlivé poznatky o význame inovácií a trendov v cestovnom ruchu, prezentuje inovácie v podnikoch a cieľových miestach cestovného ruchu. Kladie dôraz na proces inovovania, manažment rizika a meranie inovácií. Vysvetľuje možnosti financovania inovácií a uvádza inštitucionálnu podporu inovácií na národnej a nadnárodnej úrovni. Osobitná pozornosť sa venuje významu inovácií v udržateľnom rozvoji cestovného ruchu a v boji proti klimatickej kríze. Publikáciu uzatvára kapitola venovaná inováciám ako predmetu súčasného vedeckého skúmania zameraná na vývinové tendencie v inováciách, čím uvádza čitateľa aj do sporných, ešte nie celkom ujasnených tendencií predkladaním nových smerov vo vývoji skúmania inovácií.

Na základe získaných poznatkov dokáže používateľ porozumieť podstate inovácií a trendov v cestovnom ruchu a využívať ich ako nástroj zameraný na lepšie dosahovanie cieľov organizácií, zvyšovanie ich konkurencieschopnosti, lepšie napĺňanie potrieb návštevníkov a prispievanie k udržateľnému rozvoju. Publikácia je určená študentom cestovného ruchu, manažérom a zamestnancom organizácií cestovného ruchu a každému, kto sa venuje problematike inovácií a trendov v cestovnom ruchu.


Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin