Gastronómia a výživa

TOP PONUKA

Gastronómia a výživa
Typ publikácieVysokoškolské skriptá
Rok vydania2020
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Andrej Malachovský, Ivana Šimočková, Ľubica Šebová
Autori z UMBMalachovský Andrej, doc. Ing., PhD.
ISBN978-80-557-1811-8
ISSN
Počet strán138
Gastronómia a výživa sa venuje problematike stravovania z rôznych hľadísk, predovšetkým z odborného, spoločenského a zdravotného hľadiska vrátane úlohy nápojov v gastronómii. Východiskom poznania sú historické súvislosti, predovšetkým v európskom kontexte, ktoré predurčili súčasný stupeň rozvoja a kvalitu gastronómie tak ako ju poznáme dnes. Pre manažérov pohostinských podnikov je potrebná aj znalosť zásad správnej výživy, ktoré predurčujú kvalitu jedál. Na danú problematiku nadväzujú poznatky a diferencovanom a diétnom stravovaní, keďže v súčasnosti existuje výrazná segmentácia trhu z pohľadu hostí na základe rôznych kritérií. Významnou je aj téma nutritívnej a energetickej hodnoty jedla, ktorá je často kritériom posudzovania prispôsobenia súčasným nárokom. Technologické postupy prípravy a ich správne uplatňovanie sú predpokladom dosiahnutia kvality na náročnom konkurenčnom trhu, pričom kvalitu hodnotíme z rôznych pohľadov a ide o zdroj konkurenčnej výhody. Jedálny lístok je pre reštauráciu často jediným marketingovým nástrojom, preto jeho zostavovaniu venujeme osobitnú pozornosť a vyžaduje profesionálny prístup v súlade s medzinárodnými trendami. Nápojmi a vínom sa zaoberajú osobitné kapitoly. Ide o súčasť ponuky pohostinského podniku, ktorá má podstatný vplyv na ziskovosť pohostinského podniku, preto sú pre manažérov nevyhnutné výborné znalosti v záujme dlhodobej stability a vysokej úrovne poskytovaných služieb. Publikáciu zakončuje kapitola venovaná zásadám stolovania, ktorých správne uplatňovanie je vizitkou každého hosťa aj pohostinského podniku.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin