APLIKÁCIA TEÓRIE HIER V MANAŽÉRSKOM ROZHODOVANÍ

APLIKÁCIA TEÓRIE HIER V MANAŽÉRSKOM ROZHODOVANÍ
Typ publikácieVysokoškolské skriptá
Rok vydania2018
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Lenka Veselovská
Autori z UMBVeselovská Lenka, Ing.
ISBN978-80-557-1528-5
ISSN
Počet strán80
Publikácia Aplikácia teórie hier v manažérskom rozhodovaní je určená pre študentov a odborníkov, ktorí sa zaoberajú problematikou strategického rozhodovania. Cieľom publikácie je charakterizovať možnosti aplikácie teórie hier v rozhodovaní a uviesť praktické príklady výberu konkrétneho rozhodnutia sledujúc definovaný cieľ v podmienkach stanovených rozhodovacími parametrami. Zámerom publikácie je odhaliť vedecké princípy, ktoré sa ukrývajú v aplikácii teórie hier pri riešení interdisciplinárnych problémov v modernom svete. Publikácia môže slúžiť ako vhodný zdroj informácií vo forme základnej alebo doplnkovej literatúry k predmetom Manažment, Teória hier a Manažment rizika. Učebný text je rozčlenený do šiestich kapitol. Obsah publikácie je koncipovaný v súlade s najnovšími poznatkami v oblasti problematiky rozhodovania v manažmente a teórie hier.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin